Skip to main content

En av årets vinnare i Bona Postulata 2023

bona_postulata

Bona Postulata är ett lokalt näringslivspris som vill uppmuntra uppländska företag som inte är så stora idag men som har förutsättningar att bli det i morgon. Vi kan med stolthet presentera att vi är en av vinnarna i Bona Postulata 2023.

Motiveringen lyder som följer:

”MyCural Therapeutics utvecklar en ny typ av cancerterapi som bygger på hämning av onkproteinet MYC. MYC driver över hälften av all cancer och korrelerar med dålig prognos, aggressiva tumörer, metastaser och resistens mot standardbehandling. Trots att MYC räknas som ett av de mest eftertraktade målproteinerna för cancerbehandling finns inga kliniskt gångbara läkemedel mot MYC. MYC är ett så kallat oordnat protein, har ingen enzymatisk aktivitet och inga fickor för läkemedel att binda i utan fungerar genom att binda till andra proteiner. Vanligt förekommande läkemedelsutveckling är inte applicerbart för oordnade proteiner som MYC och det har varit ont om kunskap och metoder hur man kan arbeta med MYC.

MyCurals team av experter har under 20 års akademisk forskning utvecklat metoder och småmolekyler för att kunna hämma MYC i tumörceller och räknas idag som några av de främsta inom MYC-forskningen. MyCural har idag 2 patentansökningar på småmolekyler som binder till MYC och hämmar tumörer i musmodeller från en rad olika cancerformer, utan nämnvärda bieffekter. MyCural kommer under de närmaste åren att utveckla en läkemedelskandidat som kan komma att gå in i en klinisk studie för att behandla cancerpatienter med aggressiva högrisk-tumörer.”

15 March 2023

Investors